•Πρέπει να απαιτήσουμε την άμεση υλοποίηση αρδευτικών έργων

Το νερό και η έλλειψή του θα είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον πλανήτη τα επόμενα χρόνια, μεγαλύτερος και από την ενεργειακή και την επαπειλούμενη επισιτιστική κρίση.

Καθώς αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός, αυξάνεται και η ζήτηση για νερό. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, αλλά αφορά και την ήπειρό μας: το καλοκαίρι του 2022 η Ευρώπη γνώρισε την πιο σοβαρή ξηρασία των τελευταίων 500 ετών.

Μάλιστα στην Ευρώπη επεξεργάζονται ήδη σενάρια ώστε μετά το λεγόμενο «Green Deal» για την ουδετερότητα στο κλίμα, να περάσουμε από το 2027 στο «Blue Deal», που θα αφορά συμφωνία για την εξοικονόμηση νερού, γεγονός που σημαίνει πως περιοχές όπως η Θεσσαλική πεδιάδα θα «πληρώσουν» ακριβά» με ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ πέραν αυτών που ήδη βιώνουν οι Θεσσαλοί αγρότες στην τωρινή (βλέπε εξαίρεση από τη συνδεδεμένη στο καλαμπόκι).

Ο κίνδυνος πλέον είναι ορατός για ακόμη μεγαλύτερη εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλική πεδιάδα, λόγω της χρόνιας αδιαφορίας της πολιτείας να επιλύσει το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών