«Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και των ΔΕΥΑ» - Κινητοποίηση στην ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Σε στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας, όπως και των υπόλοιπων ΔΕΥΑ της χώρας, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο στην ουσία, όπως από την πρώτη στιγμή έχουν επισημάνει, μπαίνουν τα θεμέλια για την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σύμφωνα με τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ, καταργεί το θεσμικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων αφαιρώντας αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δίνοντας αυξημένες αρμοδιότητες στη Ρυθμιστική Αρχή Νερού και Αποβλήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, «δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλλά και υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχεδιάζονται παρεμβάσεις στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και μάλιστα σε αντίθεση με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού(190/2022,191/2022 της Ολομέλειας ΚΑΙ 1886/2022 του Δ΄τμήματος του Στε).

Το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που τελεί υπό καθεστώς νόμιμου μονοπωλίου υπό την εποπτεία και διαχείριση θεσμοθετημένων οργάνων τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των συναρμόδιων υπουργείων.

Κάθε στρατηγική διαχείρισης στον τομέα των υδάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, οφείλει να διασφαλίζει τόσο ότι όλα τα έμβια όντα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ποσότητες νερού που είναι απαραίτητες για την επιβίωση τους όσο και ότι θα υπάρχουν ικανά αποθέματα για να μην διαταράσσεται η βιοποικιλότητα των περιοχών και να προστατεύεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Οι ΔΕΥΑ, τα 40 και πλέον τα χρόνια λειτουργίας τους έχουν αποδείξει ότι διασφαλίζουν στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται τόσο την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων όσο και την απρόσκοπτη διάθεση ποιοτικού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ακόμα και σε περιόδους υγειονομικής κρίσης όπως η κρίση με την νόσο Covid-19 που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.

Σε όλες τις περιοχές που η διαχείριση του πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης γίνεται από ΔΕΥΑ τα αποτελέσματα είναι σαφέστατα καλύτερα. Επίσης, έχουν υλοποιήσει και διαχειρίζονται σημαντικά και μεγάλου προϋπολογισμού έργα έχοντας πλέον αναπτύξει εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα που τις καθιστούν ως τους πιο έμπειρους φορείς στον κλάδο.

Στα πλαίσια αυτά και θεωρώντας ότι κάθε προτεινόμενο νομοσχέδιο, ειδικά για τον τόσο ευαίσθητο τομέα του πόσιμου νερού και τις διαχείρισης των υδάτων πόρων, οφείλει να είναι προϊόν διευρυμένης και σχολαστικής διαβούλευσης προτείνουμε τη απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με όλους του εμπλεκόμενους στο τομέα φορείς στον οποίο οφείλουμε να συμπεριλάβουμε και τις τοπικές κοινωνίες και πάντα με γνώμονα και την διαφύλαξη του νερού ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό!».