Ο Νομός Καρδίτσας τα τελευταία χρόνια κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας και παραμένει ουραγός στη Θεσσαλία, όπως αναφέραμε
σε προηγούμενα άρθρα μας.

Η θέση αυτή προκύπτει από μια θεώρηση κατάλληλων αναπτυξιακών δεικτών και τη σύγκριση με τους δείκτες των άλλων νομών της χώρας. Για τη θέση που κατέχει ο Νομός
Καρδίτσας υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εύλογα: Πως είναι δυνατόν ένας Νομός που βρίσκεται στο «κέντρο βάρους» του
χάρτη της ηπειρωτικής χώρας, ο οποίος κατέχει ιδιαίτερους φυσικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, να μην είναι σε θέση να ανακάμψει αναπτυξιακά; Ένας Νομός που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στις επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά να βρίσκεται στις τελευταίες στο επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης των κατοίκων του;

Υπάρχουν Νομοί που αναμφισβήτητα δεν διαθέτουν τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του Νομού Καρδίτσας και όμως έχουν καταφέρει να βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις στην αναπτυξιακή κλίμακα της χώρας. Υπάρχουν αιτίες και λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν τις αντιφάσεις αυτές; Φταίει η διαχρονική εφαρμοζόμενη κρατική πολιτική ή μέρισμα της ευθύνης φέρουν και οι τοπικές αρχές, φορείς και πρόσωπα με ιεραρχικά υψηλές θέσεις στην διοίκηση του Νομού και της Θεσσαλίας;

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»