Παράταση για ένα έτος για 11 εργαζόμενους στο Δήμο Καρδίτσας μέσω του προγράμματος μακροχρόνια ανέργων

Την επιμύκυνση κατά ένα έτος της απασχόλησης 11 εργαζομένων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, ενέκρινε ομόφωνα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.