Παράταση στο χρονοδιάγραμμα για το δρόμο Νεράιδα - Τριφύλλα

Tην επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου κατασκευής του δρόμου Νεράιδα – Τριφύλλα (Γ’ Εργολαβία) κατά μήνες ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η νέα παράταση ισχύει μέχρι 28-05-2023. Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος έκανε χρήση της νέας νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και για διάστημα έως έξι (6) μηνών δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.