Παράταση θητείας για τον Αντιδήμαρχο Παλαμά Κων. Μπανάσο

Παρατείνεται με απόφαση του Δημάρχου Παλαμά, η θητεία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Προστασίας Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας Κων/νου Μπανάσου, για το χρονικό διάστημα από 01092022 έως 31122023

Παράλληλα του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

2. Εποπτεία καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων

3. Εποπτεία καθαριότητας Λαϊκών Αγορών

4. Εποπτεία Δημοτικών Σφαγείων

5. Εποπτεία καθαριότητας πλατειών και κοινοχρήστων χώρων

6. Εποπτεία Κοιμητηρίων

7. Καθαρισμός Δημοτικού Αμαξοστασίου

8. Συντήρηση οχημάτων του Δήμου

9. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

10. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
11. Εποπτεία Αγροτικής και Δημοτικής Οδοποιίας.
12. Εποπτεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσίας Άρδευσης.

13. Διαχείριση Εκτάσεων Βοσκής

14. Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας.

15. Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών και μονίμου κατοικίας.

16. Να μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητας του.

17. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.