Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, παρατείνεται η διακοπή κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος στην οδό Χαρίτου, μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Ιεζεκιήλ, για το χρονικό διάστημα από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τις κυριότερες οδούς της πόλης, θα διεξάγεται μέσω των πλησιέστερων κάθετων οδών και από τις διασταυρώσεις από τις οποίες επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα