Πέντε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Τη ένταξη πέντε σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας Ζωή Μακρή.

Οι σχολικές μονάδες είναι οι εξής:
-4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
– 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ