Πως ο πληθωρισμός βοηθά τώρα τη Γερμανία να ξεχρεώσει και τι πράττει η Ελλάδα…

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΛΑΤΟΥ

Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο πληθωρισμός δεν «τρέχει» μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την ευρωζώνη με ρυθμούς πάνω από 8%, τους πρώτους μήνες του 2022.

Ένας εύσχημος τρόπος για να διαγραφεί κρατικό χρέος είναι να «τυπώνεις» χρήμα και να ενισχύεις τον πληθωρισμό. Ειδικά τα κράτη δανειστές με τις υποτιθέμενεςισχυρές οικονομίες, ανάμεσά τους και η Γερμανία, βρέθηκαν σε δεινή θέση λόγω της πανδημίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα