«Πράσινο φως» για υποβολή πρότασης για το έργο της παλιάς ηλεκτρικής στην Καρδίτσα

Σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης καλεί το Δήμο Καρδίτσας η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έργο της αποκατάστασης του διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος της «παλιάς ηλεκτρικής» και μετατροπής του σε πνευματικό κέντρο μαζί με την ανάκτηση και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου.

Ουσιαστικά με την πρόσκληση αυτή φαίνεται ότι «ξεκολλάει» το έργο και θα προχωρήσει ι η ένταξη και η δημοπράτησή του.

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για τη συγκεκριμένη πρόσκληση είναι 2,98 εκ ευρώ.
Το συγκρότημα της Παλιάς Ηλεκτρικής βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Καρδίτσας σε οικόπεδο επιφάνειας 1388,74 μ2, που ανεγέρθηκε το 1910, και αποτελεί μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα βιομηχανικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης στην πόλη όπου λειτούργησε μέχρι το 1957, οπότε η επιχείρηση εξαγοράστηκε από τη ΔΕΗ και το οικόπεδο μαζί με τα κτίρια επέστρεψε στην κυριότητα του Δήμου Καρδίτσας.
Το έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
– Πλήρης κατασκευή κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.
-Σύνδεση κτιρίου με φυσικό αέριο.
– Τεχνικός Σύμβουλος.