Στο στάδιο της δημοπράτησης θα περάσει το έργο της σύνταξης των μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου και των κτιρίων του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη.

Το Δημοτικο Συμβούλιο Καρδίτσας προχώρησε σε πρόσφατη συνεδρίασή του στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του συμπληρωματικού επενδυτικού δανειου από το Ταμειο Παρακταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση της μελέτης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός χρηματοδότησης της μελέτης που εντάχθηκε στο προγραμμα «Τρίτσης» ήταν 814.089 ευρω και με το πρόσθετο κονδύλι ύψους 150.000 ευρώ (50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και 50% από το Παρακαταθηκων και Δανείων) διαμορφώνεται στα 964.289 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»