Η επιτόπια παρακολούθηση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και η συζήτηση με τη διοίκηση του Οργανισμού για τις επόμενες ενέργειες που αφορούν το πλαίσιο του διαγωνισμού κατασκευής του νέου κλειστού δικτύου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη με τους συνεργάτες του, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) κ. Τζανιδάκη Μαρία και κ. Walker Sam και τους χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς συμβούλους του έργου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα