Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο της διαμόρφωσης και περιβαλλοντικής ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων σε γειτονιές της Καρδίτσας.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.493.000 ευρώ. Ανάδοχος για το έργο θα προκύψει από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για το έργο, με αφορμή το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Καρδίτσας, κρίθηκε αναγκαία η ανάπλαση και αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης.

Η παρέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους σκοπεύει να δώσει λύση σε προβλήματα όπως η έλλειψη σχεδιασμού, υποδομών, προσβασιμότητας και πρασίνου. Η μελέτη αφορά παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Καρδίτσας με στόχο την ανάδειξη των γειτονιών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής στο σύνολο των δημοσίων χώρων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»