Προς υλοποίηση η ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Μουζακίου

Προς υλοποίηση οδεύει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού (εδώ παλαιότερο ρεπορτάζ) ύστερα από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και κατόπιν αυτού προέκυψε οριστικός ανάδοχος του έργου με συνολική δαπάνη προσφοράς 4,1 εκ ευρώ.
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων σε συνδυασμό με τη μείωση της  κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:
1. Την εγκατάσταση 8.958 νέων Φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας»:
α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 8.708 Φωτιστικά Σώματα/Λαμπτήρες/Προβολείς στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και
β. σε επίπεδο Φωτιστικού Σώματος, για κατ’ ελάχιστο 250 φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Δήμου και θα συνοδεύονται από 250 ασύρματους ελεγκτές.
3. Τη Λειτουργία Συστήματος Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας.