Προς υλοποίηση οδεύει το έργο της κατασκευής του Πολυχώρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας, καθώς η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις προτάσεις από οικονομικούς φορείς, οι οποίες έγιναν όλες δεκτές. Οι οικονομικοί φορείς προσέφεραν μέση έκπτωση 29,66%, 26,63% και 21,94%. Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο φορέας με μέση έκπτωση 29,66%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα