Προς υλοποίηση οδεύει το έργο της αντικατάστασης αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Μαγουλίτσας και συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη – κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φανης Στάθης υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 830.188,89 ευρώ (αρχικός προϋπολογισμός 1.748.400 ευρώ και έκπτωση 52,52%).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα