Προβληματισμένοι για το διαρκώς υψηλό κόστος...

Όσο ο παραγωγός δεν έρχεται ως προτεραιότητα για κάθε κυβέρνηση στη χώρα, τόσο πιο δυσοίωνο φαντάζει το σκηνικό για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα στο άμεσο μέλλον.

Αυτή την άποψη εκφράζουν οι παραγωγοί της Καρδίτσας, σημειώνοντας πως η μείωση του κόστους θα έπρεπε να είναι βασικό μέλημα, έτσι ώστε το βάρος των ανατιμήσεων να μη τις επωμίζεται κυρίως ο παραγωγός, και κατ’ επέκταση ο καταναλωτής.

Όπως υπογράμμιζαν οι ίδιοι, «δεν είναι δυνατό να παράγουμε με ανοιχτές τιμές που κυριαρχούν στην πλατιά καταναλωτική αγορά, όταν εμείς δεσμευόμαστε με συγκεκριμένα έξοδα όσον αφορά απέναντι στον εργάτη, τα προϊόντα και τα μέσα για την παραγωγή».
Δ.Γ.