Την ένταξη του έργου αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σοφάδων στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Τρίτσης» ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 5,4 εκ ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα