Συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας 8 Μαΐου το Συντο- νιστικό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας.

Η Συνεδρίαση έγινε με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου η οποία
ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και είχε ως στόχο να γίνει μια αρχική εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται τόσο ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας όσο και ο εξοπλισμός που απαιτείται για αποτελεσματική πυροπροστασία.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών