«Σκουπίδια» το βιος, αντικείμενα οικονομικής και συναισθηματικής αξίας

Βουνό τα σκουπίδια, μέσα και έξω από τον Παλαμά και τα χωριά. Σκουπίδια μέχρι εκεί
που φτάνει το μάτι, δίπλα στα λασπωμένα χωράφια. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανυπόφορη με τα κουνούπια «στούκας».

Σκουπιδότοποι από αντικείμενα που αποτελούσαν το βιος των ανθρώπων τα οποία καταστράφηκαν. Μαζί και αντικείμενα αξίας, όχι μόνο οικονομικής αλλά και συναισθηματικής, συνυφασμένα με πρόσωπα και καταστάσεις…
Κ.Π.