Στάση αναμονής για τις τιμές στο σκληρό από εμπόρους- περιμένουν αύριο τη Φότζια

Ζωντανά παραμένουν τα 30 λεπτά το κιλό

Εβδοµάδα εξελίξεων η τρέχουσα για την εγχώρια αγορά σκληρού σίτου καθώς από τη µία αναµένεται να τοποθετηθεί για πρώτη φορά «επωνύµως» το ελεύθερο εµπόριο, ενώ από την άλλη η συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου στη Φότζια θα δώσει σε µεγάλο βαθµό το πρόσηµο στις µεταβολές των δικών µας τιµών από τον Ιούλιο. Άλλωστε οι δύο αγορές είναι στενά «συνδεδεµένες». Οι έμποροι πάντως στη Θεσσαλία τηρούν στάση αναμονής και οι συνεταιρισμοί που έχουν αποθηκεύσει το σιτάρι, αναμένουν την κίνησή τους

Από κει και πέρα, τα εµπορικά σπίτια κατά πάσα πιθανότητα στις 27 µε 28 Ιουνίου θα προβούν σε ανάρτηση κλειστής τιµής, η οποία φαίνεται πως κλειδώνει µε τα σηµερινά δεδοµένα στα 28 λεπτά για τους πιο πολλούς και στα 29 λεπτά για τους µικρότερους. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, το εµπόριο έχει ήδη προεξοφλήσει τις επόµενες µέρες καθοδική κίνηση σε Φότζια και Μπολόνια, κυρίως λόγω της περίεργης στάσης των Τούρκων εµπόρων. Παρά την επίσηµη απαγόρευση εξαγωγής στα σιτάρια νέας σοδειάς κάτω από 360 δολάρια ο τόνος (333-335 ευρώ ο τόνος δηλαδή, βάσει της ισοτιµίας), στόµατα λένε πως γίνονται τηλέφωνα για παραδόσεις σε ελληνικούς µύλους στα 350 δολάρια ο τόνος ή και χαµηλότερα (322-325 ευρώ ο τόνος).

Όσον αφορά τις τιµές εξαγωγής, από 310 ευρώ ο τόνος λιµάνι µας ξεκινούν οι διαπραγµατεύσεις για τη νέα σοδειά, ενώ κάποιες ποσότητες φαίνεται πως ήδη έχουν κλειστεί.  Αν η Φότζια κινηθεί ανοδικά την ερχόµενη βδοµάδα -που βάσει ιστορικού αποτελεί το πιθανότερο σενάριο- τότε δεν αποκλείεται να τσιµπήσει εκ νέου η τιµή εξαγωγής και να κινηθεί η εγχώρια αγορά πάνω από 30 λεπτά, έστω και βραχυπρόθεσµα.

Σε διαφορετική περίπτωση, η δικιά µας αγορά πιθανότατα θα βραχυκυκλώσει προς ώρας στα 28-29 λεπτά το κιλό, δίχως πολλές διαφοροποιήσεις, έως ότου τουλάχιστον διαµορφωθεί καλύτερη εικόνα για τη σοδειά του Καναδά.

Ανοδικη Κίνηση ξανά προς τα 200 ευρώ για το  κτηνοτροφικό κριθάρι

∆ιάθεση να κινηθούν ανοδικά απέκτησαν ξανά οι δείκτες στα συµβόλαια κτηνοτροφικού κριθαριού, οι οποίοι τις τελευταίες 15 µέρες κινήθηκαν πανευρωπαϊκά προς τα κάτω λόγω πίεσης συγκοµιδής, σηµειώνοντας χαµηλά διµήνου στα 185 ευρώ ο τόνος. Ωστόσο, η πίεση αυτή σιγά σιγά σταµατά και οι τιµές απέκτησαν ζωντάνια, αγγίζοντας τα 195 ευρώ ο τόνος. Εν τω µεταξύ, στην εγχώρια αγορά, οι καθοδικές κινήσεις από έξω εµπόδισαν την άνοδο στα επίπεδα των 22 λεπτών για τα καλά κτηνοτροφικά κριθάρια, µε το εµπόριο να αγοράζει αυτές τις µέρες στα 19-20 λεπτά. Μένει να φανεί αν το κριθάρι θα σπάσει ξανά τα 200 ευρώ. Πάντως, τα συµβόλαια στο βυνοποιήσιµο κριθάρι παίζουν σε τιµές από 21 έως 23 λεπτά το κιλό.

agronews.gr