Τη συνταγή των δύο προηγούμενων ετών πρόκειται να ακολουθήσει και φέτος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όσον αφορά την πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, καθώς οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τα μέσα Μαρτίου και μετά.

Kατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γνωστό από τον πρόεδρο του Οργανισμού –κατόπιν ερώτησης που τέθηκε στη διοίκηση– ότι οι πρώτες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις έτους 2022 αναμένεται να χορηγηθούν στους δικαιούχους παραγωγούς «από τις 15 έως τις 20 Μαρτίου και μετά», με στόχο, όπως διευκρινίστηκε, στο πρώτο αυτό πακέτο πληρωμών να περιληφθεί και η Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος έτους 2022.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα