Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το έργο διαμόρφωσης και περιβαλλοντικής ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων

Στην τελική ευθεία για την έναρξη υλοποίησης εισέρχεται το έργο που αφορά τη διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας προϋπολογισμού 1,2 εκ ευρώ.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας προχώρησε στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 24%. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για το έργο, με αφορμή το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Καρδίτσας, κρίθηκε αναγκαία η ανάπλαση και αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών