• Το όραμά μας για την ανάδειξή της

Ύστερα από τις δύο μεγάλες συναυλίες, που έγιναν στο χώρο της σπηλιάς, πέρυσι και φέτος, οι εμπειρίες μάς επιτρέπουν να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις προκειμένου οι εκδηλώσεις αυτές μελλοντικά να βελτιώνονται κάθε χρόνο και να συμβάλουν στην ανάδειξη του εθνικού μας μνημείου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα