Συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους οι εργαστηριακοί γιατροί της χώρας όπως αποφασίστηκε στην πανελλαδική συνάντηση. Με την απόφαση αυτή συντάσσεται και η πλειοψηφία των εργαστηριακών γιατρών στο Ν. Καρδίτσας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο «Νέος Αγών» από τον Ιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας, η αποχή των εργαστηριακών γιατρών στo Nομό Καρδίτσας φθάνει το 60% (μικρότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα) με το clawback να είναι το κύριο θέμα που τους έχει οδηγήσει στις πολυήμερες κινητοποιήσεις. Στο πλευρό τους, σε αυτόν τον αγώνα βρίσκονται όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι.

Ο εργαστηριακοί ιατροί, που για δεύτερη εβδομάδα κρατούν κλειστά τα εργαστήριά τους, σημειώνουν ότι αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης. Ζητούν την κατάργηση του καταστροφικού clawback, το οποίο όπως αναφέρουν, οδηγεί τα εργαστήρια στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους, κάθε εργαστήριο έχει προσωπική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να μπορεί να αρνηθεί να κάνει εξετάσεις σε ασφαλισμένο. Ο Οργανισμός από την πλευρά του έχει έναν κλειστό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Εάν το εργαστήριο υπερβεί το όριο δαπάνης, υποχρεώνονται σε αναγκαστικές κλιμακωτές εκπτώσεις, το λεγόμενο rebate.

Όταν όμως τελειώνει ένας μήνας το πλέον πιθανό είναι ότι τα εργαστήρια έχουν υπερβεί τον προϋπολογισμό, οπότε γίνεται οριζόντια μείωση του ποσού που έχουν να λάβουν. Αυτό είναι το clawback και συνήθως είναι της τάξης του 40-49%.