Εγκλωβισµένη στην αποσπασµατικότητα που διαµόρφωσε η αρµόδια οµάδα εργασίας για το συντονισµό των αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων, η ηγεσία της πλατείας Βάθη φαίνεται πως έπεσε πάνω στον τοίχο της εξάντλησης των ορίων που συνοδεύουν τις λεγόµενες de minimis ενισχύσεις αλλά και αυτές του πλαισίου για την Ουκρανία.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν τώρα πως µε τα σηµερινά δεδοµένα, δεν χωρούν άλλα προϊόντα στη λίστα των ενισχύσεων. Αυτό το «τέλµα» έρχεται να αδικήσει κυρίως τους παραγωγούς κερασιών της βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι πέρυσι αντιµετώπισαν αντίστοιχες εµπορικές δυσκολίες µε τους µηλοπαραγωγούς, καθώς και τους υπόλοιπους καλλιεργητές συµπύρηνων. Αντίστοιχα, αδικηµένοι παραµένουν και οι παραγωγοί αµυγδάλου της ΠΕ Λάρισας και των βορειότερων παραγωγικών κέντρων, σε µια συνθήκη που λόγω µικροπολιτικών ελιγµών και επιρροής που όπως φαίνεται λείπει από τους κυβερνητικούς παράγοντες της περιοχής, µένουν χωρίς την στήριξη που θα κατανεµηθεί στους αµυγδαλοπαραγωγούς από τα Κανάλια Βόλου.

Παρά τον προφανή σκόπελο των κοινοτικών κυρώσεων σε περίπτωση που οι κρατικές ενισχύσεις προς τους αγρότες υπερβούν τα όρια που θέτουν οι κοινοί κανόνες, η λίστα των έκτακτων κρατικών ενισχύσεων έχει ήδη διευρυνθεί πάντως, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα της αποσπασµατικότητας, µε την τελευταία εξέλιξη επί του θέµατος να αφορά σε απόφαση στήριξης κατ΄επάγγελµα αιγοπροβατοτρόφων νησιωτικών περιοχών, µε το ποσό των 12 εκατ. ευρώ.

Η εξαγγελία αυτού του ειδικού µέτρου έγινε στο πλαίσιο περιοδείας του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, την προηγούµενη εβδοµάδα, ενώ καµία επίσηµη ανακοίνωση δεν έχει ακολουθήσει µέχρι στιγµής από το καθ’ ύλην αρµόδιο υπουργείο.

Πιο συγκεκριµένα, το ειδικό µέτρο για την ενίσχυση των κατ’ επάγγελµα κτηνοτρόφων εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για την στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τις διεθνείς αυξήσεις των τιµών πρώτων υλών και του κόστους παραγωγής εν γένει.

Έχει θεσπιστεί µε το άρθρο 113 του ν. 4926/2022 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε εκπλήρωση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων δηµόσιας πολιτικής, που έχουν τεθεί στην Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο.

agronews.gr.