Το υψηλότερο ποσοστό μείωσης σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό

Αρνητικό κατά 1.285 άτομα ήταν το ισοζύγιο των γεννήσεων- θανάτων στο Νομό Καρδίτσας πέρυσι σύμφωνα με τις προχθεσινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ.

Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο, στη Θεσσαλία. Στο Νομό Λάρισας το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 1.581, στη Μαγνησία κατά 1.627 και στα Τρίκαλα κατά 1.245.
Όμως πρέπει να δούμε τους απόλυτους αριθμούς συγκριτικά με τον μόνιμο πληθυσμό των Νομών.

Με βάση την τελευταία απογραφή, το αρνητικό ισοζύγιο των 1.285 ανθρώπων στο Ν.  Καρδίτσας αντιστοιχεί στο 1,2% του μόνιμου πληθυσμού. Στο Ν. Λάρισας το 0,5%, στο Νομό Μαγνησίας το 0,9% και στο Νομό Τρικάλων το 1,01%. Δηλαδή στο συγκριτικό της
Θεσσαλίας, στο Ν. Καρδίτσας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό!
Κ.Π.