Ξηλωμένα φωτιστικά

Χωρίς φωτιστικές λάμπες βρίσκονται ορισμένες κολώνες φωτισμού στον πεζόδρομο της
Βασιαρδάνη μεταξύ του αρχαιολογικού μουσείου και της πινακοθήκης.

Τα φωτιστικά έχουν ξηλωθεί και αφαιρεθεί με αποτέλεσμα τα καλώδια να προεξέχουν και οι κολώνες να είναι μη λειτουργικές. Μια παρέμβαση τοποθέτησης νέων φωτιστικών θα μπορούσε να γίνει το συντομότερο από την αρμόδια υπηρεσία.
Κ.Π.