Εκτυπωσέ την είδηση Στείλτο σε φίλο
Εκδηλώσεις » Γενικά
Αποφοίτησαν από το ΚΕΣΝ Ρούσσου 129 νέοι Δεκανείς Στρατονομίας

2013-06-17

Με την παρουσία των γονέων τους, του Διευθυντή Στρατονομίας του ΓΕΣ και των πολιτικών αρχών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η τελετή ονομασίας-αποφοίτησης των 129 νέων Δεκανέων Στρατονομίας της 2013 Β΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας, είναι ταγμένο να εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας ειδική εκπαίδευση στα Στελέχη και τους οπλίτες της Στρατονομίας, σ’ ένα περιβάλλον οπού καλλιεργούνται, η ενσυνείδητη πειθαρχία , οι στρατιωτικές αξίες και η ανάπτυξη των πολεμικών δεξιοτήτων. Ο στόχος είναι να προετοιμάζει αυτά τα στελέχη και τους υποψήφιους Στρατονόμους, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικοί, κατά την εκτέλεση της αποστολής τους, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, στην ειρήνη και τον πόλεμο.

Αρχική Σελίδα νέου Αρχική Σελίδα νέου

Τρέχουσα Σελίδα: 1
Άλλα Γενικά