Ανοίγουν την 1η Αυγούστου οι παιδικές κατασκηνώσεις στη Νεράιδα Πεζούλας. Συγκεκριμένα οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τρεις και θα έχουν διάρκεια 10 ημερών κάθε μια:

-1η Περίοδος από 1/8/2021 έως 10/8/2021 θα φιλοξενηθούν παιδιά

-2η Περίοδος από 13/8/2021 έως 22/8/2021 θα φιλοξενηθούν παιδιά

-3η Περίοδος από 24/8/2021 έως 2/9/2021 θα φιλοξενηθούν παιδιά Πεζούλας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα