Στα χρόνια της κρίσης «άνθισε» ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ορισμένα ζευγάρια αποφασίζουν να επισημοποιήσουν την κοινή τους πορεία στη ζωή. Ο λόγος γίνεται για τα σύμφωνα συμβίωσης. Το 2013, όταν πρωτάρχισαν να μπαίνουν στη ζωή μας, τα σύμφωνα συμβίωσης ήταν δύο στην Καρδίτσα. Διπλασιάστηκαν την επόμενη χρονιά και μέχρι πέρυσι ακολουθούν διαρκώς μια ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα το 2015 ήταν 7, το 2016 ήταν 12. Το 2017 και το 2018 συνάφθηκαν 14 σύμφωνα συμβίωσης και πέρυσι 21!

Κ.Π.