ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΞΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Την κατασκευή ενός κοινού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς για όλους τους Δήμους του Νομού προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας, αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ύστερα από  πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε δικαιούχο δήμο έχει οριστεί στα 300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας που προωθείται για το θέμα με πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας, προχωράει η μελέτη για την κατασκευή ενός κοινού καταφυγίου προϋπολογισμού 1,8 εκ ευρώ, από το χρηματοδοτούμενο ποσό που δικαιούνται και οι έξι Δήμοι. Στην παρούσα φάση προχωρούν οι προγραμματικές συμβάσεις που θα περάσουν από τα Δημοτικά Συμβούλια.

Ο Δήμος Καρδίτσας επιδιώκει σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους και σε βάθος δύο ετών με την κατασκευή του καταφυγίου, να δώσει λύση στο πρόβλημα των αδέσποτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βρεθεί ο χώρος που να πληροί τις προϋποθέσεις για τις χρήσεις γης και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της ΒΙΠΕ Καρδίτσας έξω από τους Γοργοβίτες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε δικαιούχο OTA ορίστηκε σε 300.000 ευρώ . Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε ήδη με την έκδοση της Πρόσκλησης και θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.