Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου «Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με 760.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Καρδίτσας που προχωρά στη δημοσιοποίηση του σχετικού διαγωνισμού.

«Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, αναβαθμίζουμε την εικόνα και τη λειτουργία της οδό Χαρίτου στο κέντρο της πόλης, που μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Οριοθετείται η κίνηση αυτοκινήτων και πεζών, διαπλατύνονται και δενδροφυτεύονται τα πεζοδρόμια, διασφαλίζεται η διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων και δημιουργείται ζώνη διέλευσης τυφλών.

Τα προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις πρωτεύουσες της νομών, συγχρονίζουν τις πόλεις με την εποχή, προσφέροντας φιλικές στους χρήστες υποδομές, με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλα τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην τοπική, πραγματική οικονομία προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»