Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας και Λάρισας δια των εκπαιδευτικών του Τομέα Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Μυργιώτη Ευφροσύνης και Βλαχοδήμου Ευπραξίας αντίστοιχα, στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών της Γ Λυκείου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, διοργανώνουν την έκτη Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για μαθητές και μαθήτριες Γ Λυκείου, με θέμα: «Σπουδά… ζω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00, παρουσιάζοντας σε συνέχεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Μαρτίου 2021 τα υπόλοιπα 19 τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»