Με την τήρηση μέτρων προφύλαξης, προσαρμοσμένα στη νέα πραγματικότητα, άνοιξαν ξανά τα βιβλιοπωλεία της Καρδίτσας, τα οποία υποδέχθηκαν το κοινό ύστερα από απουσία σχεδόν δύο μηνών.

*Συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα