Το κουδούνι χτύπησε ξανά και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της Καρδίτσας γέμισαν από τις φωνές και τα γέλια των μικρών μαθητών. Μετά από 2,5 και πλέον μήνες οι μικροί μαθητές επέστρεψαν στις γνώριμες αίθουσες αλλά μέσα σε μια άγνωστη πραγματικότητα. Οι μαθητές της Καρδίτσας επέστρεψαν σε ποσοστό 80%, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό αν συγκριθεί με άλλες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα