Πολλά φρεάτια κυρίως στο κέντρο της πόλης, έχουν γεμίσει με χώματα και πέτρες,
λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται.
Τι θα γίνει με την πρώτη βροχή; Αναρωτήθηκαν αρκετοί συμπολίτες που επικοινώνησαν με το «Νέο Αγώνα».
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να δουν το θέμα, διότι μπροστά μας βρίσκεται ο χειμώνας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθούμε προ εκπλήξεων….
Κ.Φ.