24 εργαζόμενους με 8μηνες συμβάσεις θέλει να προσλάβει η ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Την απόφαση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού με 8μηνες συμβάσεις έλαβε ομόφωνα το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καρδίτσας.
Πρόκειται για 24 εργαζόμενους στις εξής ειδικότητες:
*Μηχανολόγος-Μηχανικός ΠΕ 1
*Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΠΕ 1
*Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 1
*Χημικός Μηχανικός ΠΕ 1
*Χειριστές μηχανημάτων φορτωτών-εκσκαφέων JCB ΔΕ 2
*Υδραυλικοί ΔΕ 4
*Οδηγοί ΔΕ 2
*Εργάτες ΥΕ 12
ΣΥΝΟΛΟ 24

Στην εισήγηση του θέματος ο  Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ  έθεσε υπόψιν του ΔΣ γραπτή εισήγηση (αρ.πρωτ. 890//02022023),η οποία έχει ως εξής :
«Μετά την αριθμ. πρωτ. οικ.6783/27012023 ΔΑ ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6Δ3Κ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» και προκειμένου  να υποβληθεί αίτημα για έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου (οκτάμηνα),  θα πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Η χρόνια υποστελέχωση της ΔΕΥΑΚ προσωρινά μπορεί να αντιμετωπισθεί με την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών με βάση τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006. Το προσωπικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση αναγκών συντήρησης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου, δεδομένου ότι από 1012016 ανατέθηκε στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΚ.

Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι απ’ το 2010 η ΔΕΥΑΚ στερείται Μηχανολόγου Μηχανικού παρ’ όλο που η εγκατεστημένη ισχύς στις διάφορες μονάδες της είναι πολύ μεγάλη και η έλλειψή του έχει και νομικές συνέπειες.

Επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Τηλελέγχου και Τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης χρειάζεται ΗλεκτρολόγοΗλεκτρονικό.

Η συνταξιοδότηση επίσης και των δύο χειριστών φορτωτώνεκσκαφέων
JCB χρειάζεται αναπλήρωση, αφού το 1 μηχάνημα που διαθέτει η ΔΕΥΑΚ παραμένει σε αχρηστία, παρ’ όλες τις ανάγκες της.
Επειδή η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού έχει ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια και επειδή τα προβλήματα των δικτύων και των εγκαταστάσεων χρειάζονται άμεση και καθημερινή λύση τόσο επειδή δικαίως το απαιτούν οι δημότες, όσο και επειδή μας υποχρεώνει ο νόμος προτείνω την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών».