Σε πριμ 5ετίας και με επιλέξιμες μάλιστα όλες τις καλλιέργειες που αντέχουν και μπορούν να αποδώσουν χωρίς άρδευση (ξηρικές) όπως τα σιτηρά και τα ψυχανθή, μετατρέπεται η αντικατάσταση ποτιστικών καλλιεργειών στο νέο πρασίνισμα των άμεσων ενισχύσεων.

Αυτό σημαίνει πως όσο ο αγρότης θα δηλώνει στο ΟΣΔΕ ξηρική καλλιέργεια σε ποτιστικό αγροτεμάχιο θα λαμβάνει τη σχετική επιδότηση η οποία μπορεί να φτάσει τα 52 ευρώ το
στρέμμα, ανάλογα το «ιστορικό» καλλιέργειας του χωραφιού (δηλαδή ποια καλλιέργεια αντικαθιστά).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα