Ανάδοχος για το έργο της αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε Μουζακίου

Στην έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών και στην ανακήρυξη αναδόχου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο της αναβάθμισης υποδομών πεδινών οικισμών στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου.

Ο οικονομικός φορέας προσέφερε μέση έκπτωση 30,16 % και συνολική δαπάνη  131.859,20 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).