Ανάδοχος για το έργο των αποκαταστάσεων στην πλατεία του Γεωργικού

Ανάδοχος προέκυψε για το έργο της αποκατάστασης ζημιών από τον «Ιανό» στην πλατεία του Γεωργικού.
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ενέκρινε το Πρακτικό της επιτροπής ανάθεσης του έργου όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Ο Οικονομικός φορέας υπέβαλε μέση έκπτωση 13%.