Αντιπλημμυρικό στη λεκάνη απορροής του Καλέντζη

Ένα σημαντικό ολοκληρωμένο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας θα διεκδικήσει ο Δήμος Καρδίτσας, όπως ανέφερε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα χρηματοδοτήσει  έργα σε δύο λεκάνες απορροής υδάτων της χώρας. Ο Δήμος θα προχωρήσει σε ολοκληρωμένη μελέτη σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκειμένου να διεκδικήσει την ένταξη της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλέντζη. Μάλιστα όπως είπε ο Δήμαρχος πρόκειται για έργο άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, που συμβάλλει στην  πραγματική αντιπλημμυρική θωράκιση, καθώς τα άλλα έργα που γίνονται είναι σημαντικά βοηθώντας στην αντιπλημμυρική προστασία, αλλά δεν θωρακίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το Δήμο Καρδίτσας και ο Δήμος Τρικκαίων θα διεκδικήσει χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για τη λεκάνη απορροής του Ληθαίου ποταμού. Μετά και τον «Ιανό» θεωρούμε πως είναι επιβεβλημένη η ένταξη του Καλέντζη στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Γι’ αυτό και εκτός από την άριστη προετοιμασία που απαιτείται από το Δήμο Καρδίτσας (σε συνεργασία με το Μετσόβιο) στο σκέλος των μελετών, θα πρέπει να επιδείξει τη δέουσα  προσοχή στο θέμα και η κυβέρνηση.
Κ.Π.