Βρίσκεται εδώ και την βιώνουμε...

Η ενεργειακή φτώχεια έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα πολλών Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι προσπαθούν να τακτοποιήσουν τους απλήρωτους έως τώρα λογαριασμούς τους μέσω της διαδικασίας του διακανονισμού.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθείται πιστά από νεαρούς κυρίως Καρδιτσιώτες, καθώς  ορισμένοι ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα και προσπαθούν μόνοι να τα βγάλουν πέρα.
Επειδή οι λογαριασμοί της ενέργειας έχουν φθάσει σε υψηλά επίπεδα, αναγκάζονται να  οδηγηθούν στο διακανονισμό των ποσών για να βάλουν σε τάξη όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους (ενοίκια, καύσιμα, αγορά βασικών αγαθών κλπ.).
Δ.Γ.