«Η στήριξη των περίπου 1.000 μετακινούμενων κτηνοτρόφων πανελλαδικά είναι μονόδρομος, διότι αυτοί κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και τα χωριά, υπηρετώντας την παραδοσιακή κτηνοτροφία.

Είναι παράλογο, όταν η καταβολή της εξισωτ κής αποζημίωσης ξεκίνησε πριν από χρόνια με γνώμονα τη στήριξη των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, φέτος να τη λαμβάνουν όλοι, εκτός από αυτούς».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα