Αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το αιολικό στο «Αγκαθάκι» και το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στους Σοφάδες

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον αιολικό σταθμό Ισχύος 10,35 MW στη θέση «Αγκαθάκι» στην Αργιθέα.

Παράλληλα το σώμα γνωμοδότησε αρνητικά και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον μεγάλο Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 200 MW στους Σοφάδες, από ενδιαφερόμενη εταιρεία. Να θυμίσουμε ότι ανάλογη αρνητική απόφαση είχε λάβει ομόφωνα πριν από περίπου δύο μήνες και το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα