Ανάμεσα σε δέκα περίπου γιατρούς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον προσωπικό τους γιατρό από σήμερα οι ασφαλισμένοι στην Καρδίτσα.

Σήμερα Δευτέρα, 1η Αυγούστου αρχίζει η διαδικασία εγγραφής των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στον προσωπικό γιατρό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των γιατρών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας κ. Αρ. Σπάνια στην Καρδίτσα περίπου δέκα γιατροί θα συμμετέχουν στο νέο σύστημα και από αυτούς θα επιλέξουν οι ασφαλισμένοι.

Ειδικότερα, ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται στον προσωπικό γιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας.

Τι είναι ο «προσωπικός ιατρός» και ποιους αφορά;

Ο προσωπικός γιατρός θα είναι πλέον εκείνος στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες και δωρεάν θα συνταγογραφούν φάρμακα, θα παίρνουν οδηγίες, και σε επίπεδο πρόληψης, παραπεμπτικό για εξετάσεις ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.

Όλες οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Ο προσωπικός γιατρός θα είναι μία υπηρεσία ολοκληρωμένη για τον πολίτη, αφού στοχεύει στην πρόληψη, στην προαγωγή της υγείας αλλά και την συνεχή φροντίδα.

Το βασικό πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής θα είναι διπλό, καθώς τα νοσοκομεία θα αποφορτίζονται από τα απλά ζητήματα υγείας και οι πολίτες θα απαλλαχθούν από τις πολύωρες αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία, επιτυγχάνοντας μακροχρόνια ένα σύστημα λειτουργίας των νοσοκομείων λιγότερο δυσλειτουργικό.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»