Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Καράμπαλη ποταμό στην Καρδίτσα.

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνουν εργασίες καθαρισμού και εκβάθυνσης στο τμήμα από τη σμίξη του ποταμού Καράμπαλη με τον ποταμό Καλέτζη έως τη γέφυρα στην ε.ο. Καρδίτσας – Λάρισας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα