Εργασίες συντήρησης του έφιππου ανδριάντα του Γ. Καραϊσκάκη στο Μαυρομμάτι

Τη συντήρηση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Μαυρομμάτι, προϋπολογισμού δαπάνης 9.300, ευρώ, αποφάσισε ο Δήμαρχος Μουζακίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης είναι:
1. α) Απομάκρυνση των υπολειμμάτων του παλαιότερου προστατευτικού κεριού, καθώς και των διαλυτών αλάτων και προϊόντων διάβρωσης, από ολόκληρη την επιφάνεια του ανδριάντα με ελεγχόμενα μηχανικά, ή και χημικά μέσα όπου χρειαστεί, μέχρι να καθαριστεί από αυτά το έργο χωρίς να προκληθεί φθορά στην πατίνα του. Επιβεβλημένη κρίνεται τέλος και η απολίπανση της επιφάνειας με κατάλληλους διαλύτες.
2 β) Εφαρμογή νέου προστατευτικού υλικού (κεριού) σε ολόκληρη την επιφάνεια του έργου, η επιλογή του οποίου θα γίνει παίρνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και την σύσταση του συγκεκριμένου μετάλλου.
2) α) Αποκόλληση του σπαθιού του αναβάτη, καθαρισμός των υπολειμμάτων της ατυχούς συγκόλλησης και συγκόλληση του σπαθιού εκ νέου, με συγκόλληση αερίου MIG με το κατάλληλο μπρούντζινο σύρμα.
β) Γλυπτική αποκατάσταση της περιοχής της συγκόλλησης και κατασκευή πατίνας (τεχνητή οξείδωση) στο σημείο αυτό ώστε να αποκατασταθεί χρωματικά η περιοχή της επέμβασης.
3) Αποκατάσταση του σημείου της ρωγμής της ουράς του αλόγου με καθαρισμό και συγκόλλησή της με όλες τις απαραίτητες εργασίες όπως περιγράφονται παραπάνω στα Α)2.α) και Α)2.β).
4) Αποκατάσταση του σημείου της ρωγμής της βάσης με καθαρισμό και
συγκόλλησή της με όλες τις απαραίτητες εργασίες όπως περιγράφονται
παραπάνω στα Α)2.α) και Α)2.β).