Οκτώ μεταφερόμενα έργα και μελέτες για το Ν. Καρδίτσας στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας

Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Θεσσαλίας μεταφέρονται από το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων οκτώ έργα και μελέτες που αφορούν το Ν. Καρδίτσας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, όπως καταγράφει ο Νέος Αγών εντάσσονται συνολικά 44 μεταφερόμενα έργα, από τα οποία το Ν. Καρδίτσας αφορούν:
– ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, προϋπολογισμού 503.386,50 ευρώ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προϋπολογισμού 1.196.000 ευρώ
-ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ προϋπολογισμού 79.773,55 ευρώ
– ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προϋπολογισμού 3.058.489,70 ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ 2.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προϋπολογισμού 29.654,29
-ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προϋπολογισμού 72.304,65
-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  προϋπολογισμού 5.565.167,67

– Ολοκλήρωση Μελετών ΕπΟ Καρδίτσας Καρπενησίου προϋπολογισμού 285.033,32 ευρώ