Αντίθετο είναι το ΓΕΩΤΕΕ στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του γεωπόνου στους αποφοίτους των νέων τμημάτων γεωτεχνικής κατεύθυνσης των ελληνικών πανεπιστημίων. Εξίσου αντίθετη είναι και η ΠΟΓΕΔΥ η οποία μάλιστα κάνει λόγο για ευτελισμό του επαγγέλματος του γεωπόνου.

Εξάλλου με την διαμαρτυρία τους προκαλούν επιπλέον αναστάτωση στους φοιτητές του τμήματος Επιστήμης και Διατροφής της Καρδίτσας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των οποίων ούτως ή άλλως θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν άλλα όργανα μιας και δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των τμημάτων που “τακτοποιήθηκαν” με σχετική τροπολογία στη Βουλή.

Ειδικότερα με αφορμή τη συγκεκριμένη τροπολογία το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει τα εξής:

1) Η αρχικώς προταθείσα διάταξη, η οποία ήταν αποτέλεσμα της συζήτησης που έγινε κατά τη συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προέβλεπε την έκφραση της γνώμης τόσο της Εθνικής Αρχής Ανώτα- της Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) όσο και του Επιμελητηρίου, πριν την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των νέων Τμημάτων γεωτεχνικής κατεύθυνσης.

2) Η προηγούμενη έκφραση γνώμης της ΕΘΑΑΕ, η οποία είναι η κατά νόμο ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εξασφαλίζει την αντιστοίχιση των νέων Τμημάτων με τα υφιστάμενα γεωτεχνικού αντικειμένου Τμήματα και διασφαλίζει την ακαδημαϊκή επάρκεια των νέων γεωτεχνικών και την βεβαιωμένη γνώση των αντικειμένων που θα κληθούν να υπηρετήσουν επαγγελματικά.

Αναλυτικότεα στην έντυπη έκδοοη του «Νέου Αγώνα»